Informatii Utile

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

CUT TAD CONSORTIUM SRL

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie categoriile de date pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

CUT TAD CONSORTIUM SRL, persoana juridică, cu sediul în Timisoara, Strada Carei Nr. 18, Judetul Timis, Registrul Comertului: RO37408670, J35/1303/2017  este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, denumirea firmei, țara de origine, orașul de domiciliu, adresa de domiciliu, adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;
Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;
Informații colectate din surse publice;
Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării dumneavoastră dacă se dovedesc relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul legitim al operatorului;
În situații limitate, în care pentru  desfășurarea activității noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal astfel cum sunt ele regăsite în cadrul art. 9 al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (”GDPR”), respectiv codul numeric personal, fotografii cu dumneavoastră, date de sănătate cu caracter personal, date cu privire la opiniile dumneavoastră politice și date privind cazierul judiciar, prelucrarea se va face doar:

i. pe baza consimțământului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date;

ii. în baza unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date;

iii.  în baza unei obligații care apără un drept legitim;

Adrese IP. Site-urile colecționează adrese IP (Internet Protocol). O adresă IP este un număr, asignat calculatorului dvs. de către furnizorul dvs de internet, ce vă permite accesarea internetului. O adresă IP poate fi o dată personală. Folosim adrese IP pentru a diagnostica probleme cu servere, raportarea informațiilor sub formă agregată, determinarea celei mai eficiente conexiuni cu site-ul nostru și pentru administrarea și îmbunătățirea site-ului.
Cookies. Această pagină web folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a asigura funcționalițăți adiționale. Un cookie este un mic fișier text, păstrat pe calculatorul, tableta sau telefonul dvs. când deschideți un site web, ce ajută site-ul să vă recunoască, inclusiv preferințele dvs. Unele cookie-uri sunt șterse atunci când închideți browser-ul. Acestea se numesc session cookies. Altele rămân pe device-ul dvs până expiră sau până le ștergeți din cache-ul dvs. Acestea se numesc persistent cookies, ce ne permit să reținem informații despre vizitatori recurenți. Cookie-urile pe care le folosim ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii prezenți, și să vedem pe unde se duc vizitatorii pe site. Astfel, putem să îmbunătățim funcționarea site-urilor, de exemplu prin organizarea lor astfel încât utilizatorii găsesc ușor ce caută. Cookie-urile noastre ne permit de asemenea să personalizăm conținutul vizualizat de dvs, în funcție de preferințele indicate de dvs.

MODALITATEA ÎN CARE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în anumite împrejurări, inclusiv:

În momentul în care dumneavoastră sau organizația dumneavoastră se angajează în relații de natură contractuală cu noi;
În momentul în care ne comunicați dumneavoastră sau organizația dumneavoastră voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal;
În momentul în care navigați, solicitați informații sau interacționați, sau organizația dumneavoastră navighează, solicită informații sau interacționează pe website-ul nostru;
În momentul în care participați la un  eveniment organizat de către noi care presupune oferirea din partea dumneavoastră a datelor cu caracter personal;

TEMEIURI JURIDICE ÎN BAZA CĂRORA SE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele, numărul de telefon sau adresa de e-mail sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la contact@oldhousetimisoara.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR  DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (în situația în care acesta a fost acordat) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de  stocare a datelelor personale.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Potrivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre dumneavoastră și  dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.
Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, vă vom informa cui trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră.).
Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere, vom șterge datele dumneavoastră personale cât mai repede posibil, dacă 1) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau 2) dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă aveți obiecții privind prelucrarea (mai puțin dacă ni le trebuie pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligații legale). De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge. Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a le informa despre cererea de ștergere.
Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.
Dreptul la informare.  Vă informăm cât mai clar despre drepturile dumneavoastră în domeniul datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre dumneavoastră. sau (dacă e cazul) împărțim cu terți.
Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le dăm în format si vă vom răspunde solicitării într-un termen rezonabil.
Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs personale. Vom da curs cererii dvs dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. În orice caz, datele procesate pentru marketing direct vor fi șterse la cerere.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele sunt necesare pentru executarea unui contract.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea aveți și următoarele drepturi:

dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.
Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@oldhousetimisoara.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a date, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii privind datele cu caracter personal și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

DATE DE CONTACT
Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@oldhousetimisoara.ro.